EN FA

در حال بارگذاری

ثابت كوپلينگ و شدت سیگنالها در طیف 1H-NMR

1400/04/13

شدت سیگنالها در طیف 1H-NMR

 

اصلاعات بسيار زيادي را مي توان از H-NMR به دست آورد اولین داده، مقدار جابجایی شیمیایی است. به کمک این اطلاعات، نوع اتم هیدروژن تولید کننده سیگنال را تعیین می‌کنیم. مورد دوم، نسبت‌های سطح زیر قله‌ها است. سطح زیر پيك يك  طيف H-NMR به طور مستقیم با تعداد اتم‌های هیدروژن تولیدی متناسب است.

 

امروزه، این انتگرال‌گیری از سطح زیر نمودار توسط نرم‌افزارها انجام می‌شود اما در گذشته، به صورت نمودارهایی بر روی طیف، نمایش داده می‌شد. در تصویر زیر، طیف متیل ترت-بوتیل اتر را مشاهده می‌کنید.

 

 

در تصویر بالا، انتگرال‌ها با نمودار قرمزرنگ نشان داده شده‌‌اند. نسبت این انتگرال‌ها به صورت 333:1000 یا 1:3 است. این طیف نشان می‌دهد که پیک سمت چپ مربوط به گروه متیل متصل به اکسیژن است که با انتظارات ما نیز تطابق دارد چراکه اکسیژن، اتم‌های هیدروژن را واپوشانی می‌کند. پیک سمت راست، ۳ گروه متیل در ترت-بوتیل اتر است که به دلیل فاصله از اتم اکسیژن، واپوشیدگی کمتری خواهد داشت.

 

شکافتگی اسپین اسپین

 

در تصویر پايين، پیک‌هایی دیده می‌شوند که به صورت تکی یا «سینگلت» (Singlet) و شامل تنها یک پیک هستد. با این وجود، در بیشتر موارد، این حالت اتفاق نمی‌افتد. پيك ها عمدتا به دلیل جفت‌شدگی (کوپلینگ) بین پروتون‌های مجاور در مولکول، به چند گروه شکافته می‌شوند.

 

 

 

طیف رزونانس مغناطیسی هسته در ترکیب ۱و۱و۲-تری‌برمواتان در تصویر بالا نمایش داده شده است. توجه داشته باشید که پیک‌ها به دو گروه دوتایی در سمت راست و سه‌تایی در سمت چپ تقسیم شده‌اند. در حقیقت، پیک «دوبلت» (Doublet) در سمت راست و پیک «تریپلت» (Triplet) در سمت چپ خواهیم داشت. نسبت سطح زیر نمودار در پیک دوبلت به صورت 1:1 و در پیک تریپلت به صورت 1:2:1 خواهد بود.

 

پیک تریپلت، متناظر با −CHBr2−CHBr2 و دوبلت، متناظر با −CH2Br−CH2Br است. «شکافتگی اسپین-اسپین» (Spin-Spin Splitting) بین دو نوع خاص از اتم‌های هیدروژن بر روی یک اتم کربن یا اتم‌های کربن مجاور اتفاق می‌افتد. این امر به دلیل برهم‌کنش بین میدان‌های مغناطیسی یک اتم هیدروژن با دیگری اتفاق می‌افتد. این برهم‌کنش زمانی اهمیت پیدا می‌کند که اتم‌های هیدروژن به لحاظ شیمیایی با دیگری متفاوت باشند

 

ثابت کوپلینگ

 

«ثابت کوپلینگ» (Coupling Constant) با نماد J و واحد هرتز، معیاری برای سنجش برهم‌کنش بین یک جفت پروتون است.

 

 

در یک سیستم مجاور که به صورت  Ha–C–C–Hb باشد، جفت‌شدگی (کوپلینگ) بین HaHa و HbHb را به صورت JabJab نشان می‌دهند. کوپلینگ بین HaHa و HbHb باید با کوپلینگ بین HbHb و HaHa معادل باشد، در نتیجه خواهیم داشت:

 

Jab=JbaJab=Jba

 

نتیجه این تساوی، آن است که فاصله بین خطوط در پیک‌های جفت‌شده باید با یکدیگر برابر باشند.


این صفحه را به اشتراک بگذارید: