EN FA

در حال بارگذاری

یدوبنزن دوتره و کاربردهای آن

1402/06/15

 

کاربردهای یدوبنزن دوتره

 یکی از کاربردهای اولیه آن به عنوان یک ترکیب برچسب دار قوی در شیمی آلی و دارویی است.

 

برچسب دوتریوم منحصر به فرد آن به محققان اجازه می دهد تا ردیابی ایزوتوپ و شناسایی واسطه های واکنش را انجام دهند و درک عمیق تری از فرآیندهای شیمیایی پیچیده و مکانیسم های واکنش را ممکن می سازد.

 

 Iodobenzene D5 در مطالعات متابولیسم دارو استفاده می شود

 

این ترکیب به  عنوان یک ابزار ارزشمند برای بررسی مسیرهای متابولیک و تبدیل زیستی عوامل دارویی عمل می کند. این ترکیب برچسب‌گذاری شده به توسعه داروهای ایمن‌تر و مؤثرتر کمک می‌کند.

 یکی دیگر از کاربردهای مهم Iodobenzene D5 در نقش آن به عنوان استاندارد NMR برای طیف‌سنجی NMR است

 

  همچنین یدوبنزن D5 در سنتز ترکیبات نشاندار و مواد واسطه برای اهداف تحقیقاتی استفاده می شود

 

 در قلمرو علم مواد، یدوبنزن D5 به سنتز پلیمرها های برچسب‌دار کمک می‌کند و امکان بررسی خواص و رفتارهای ساختاری آنها را فراهم می‌کند و منجر به توسعه مواد نوآورانه با ویژگی‌های مناسب می‌شود.

 

  • Perdeuterioiodobenzene
  • Deuterated iodobenzene
  • Deuterioiodobenzene
  • Iodobenzene-d5
  • D5-iodobenzen

این صفحه را به اشتراک بگذارید: