EN FA

در حال بارگذاری

بلاگ

فیلتر محتوای نمایش داده شده:

تركیبات نشان دار شده با ایزوتوپ های پایدار
23 بهمن 1397
حلال دوتره - NMR

تركیبات نشان دار شده با ایزوتوپ های پایدار

ترکیبات نشاندار شده ایزوتوپ پایدار مواد شیمیایی غیر رادیواکتیو هستند که حداقل یک عنصر در این ترکیبات با ایزوتوپ پایدار آن جایگزین می شود.

بیشتر بخوانید