EN FA

در حال بارگذاری

جزئیات محصول

2H Chlorella vulgaris biomass (lyophilized)

Isotopic enrichment > 98 atom %

CAS: 111 UN: null

2H-labelled dry biomass Chlorella vulgaris

توضیحات

این محصول برای مطالعات تحقیقات علوم اومیکس مانند SILAM و SILAC مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین بعنوان منبع غذایی برای  کشت رده های سلولی بالاتر (هتروتروف)  مورد استفاده قرار می گیرد.