EN FA

در حال بارگذاری

اندازه گیری نسبت ايزوتوپي هيدروژن (D/H) در نمونه های آبی با TDS کمتر از 10000 ppm

اندازه گیری نسبت ايزوتوپي هيدروژن (D/H) در نمونه های آبی با TDS کمتر از 10000 ppm

آزمایشگاه اندازه گيري نسبت ایزوتوپ های پایدار شرکت مصباح انرژی ، بعنوان مرکز تخصصی آنالیز ایزوتوهای پایدار در کشور و دارا بودن تجهيزات مدرن و بروز آمادگي ارائه خدمات آزمایشگاهی با کیفیت مرتبط با ایزوتوپ های پایدار هيدروژن در حوزه های هیدرولوژی، زمین شناسی، هواشناسی، نفت و گاز، علوم تغذیه، جرم شناسی، باستان شناسی، کشاورزی، محیط زیست و شیمی را دارد. اين خدمات شامل

: 1- اندازه گيري نسبت D/H در محدوaده غلظتي طبيعي (90-1 ppm) در نمونه هاي آبي

2- اندازه گيري نسبت D/H در محدوده غلظتي طبيعي (160-90 ppm) در نمونه هاي آبي

3- اندازه گيري نسبت D/H در محدوده غلظتي 0/015 تا 99/99 درصد غناي ايزوتوپي در نمونه هاي آبي - لازم به توضیح است این آنالیز برای نمونه های آبی با TDS کمتر از 10000 ppm و عدم وجود هرگونه ذره معلق می باشد. براي كسب اطلاعات بيشتر با كارشناسان ما تماس بگيريد.

تعداد نمونه درخواستی رو وارد کنید