EN FA

در حال بارگذاری

اندازه گیری نسبت ايزوتوپي هيدروژن (D/H) در نمونه های آبی

اندازه گیری نسبت ايزوتوپي هيدروژن (D/H) در نمونه های آبی

آزمایشگاه اندازه گيري نسبت ایزوتوپ های پایدار شرکت مصباح انرژی ، بعنوان مرکز تخصصی آنالیز ایزوتوهای پایدار در کشور و دارا بودن تجهيزات مدرن و بروز آمادگي ارائه خدمات آزمایشگاهی با کیفیت مرتبط با ایزوتوپ های پایدار هيدروژن در حوزه های هیدرولوژی، زمین شناسی، هواشناسی، نفت و گاز، علوم تغذیه، جرم شناسی، باستان شناسی، کشاورزی، محیط زیست و شیمی را دارد. اين خدمات شامل : 1- اندازه گيري نسبت D/H در محدوده غلظتي طبيعي (90-1 ppm) در نمونه هاي آبي 2- اندازه گيري نسبت D/H در محدوده غلظتي طبيعي (160-90 ppm) در نمونه هاي آبي 3- اندازه گيري نسبت D/H در محدوده غلظتي 0/015 تا 99/99 درصد غناي ايزوتوپي در نمونه هاي آبي براي كسب اطلاعات بيشتر با كارشناسان ما تماس بگيريد.

تعداد نمونه درخواستی رو وارد کنید