EN FA

در حال بارگذاری

اندازه گیری نسبت ايزوتوپي اكسيژن (18O/16O) در نمونه های آلی و هیدروکربن های گازی

اندازه گیری نسبت ايزوتوپي اكسيژن (18O/16O) در نمونه های آلی و هیدروکربن های گازی

آزمایشگاه اندازه گيري نسبت ایزوتوپ های پایدار شرکت مصباح انرژی ، بعنوان مرکز تخصصی آنالیز ایزوتوهای پایدار در کشور و دارا بودن تجهيزات مدرن و بروز آمادگي ارائه خدمات آزمایشگاهی با کیفیت مرتبط با ایزوتوپ های پایدار اكسيژن در حوزه های هیدرولوژی، زمین شناسی، هواشناسی، نفت و گاز، علوم تغذیه، جرم شناسی، باستان شناسی، کشاورزی، محیط زیست و شیمی را دارد.

تعداد نمونه درخواستی رو وارد کنید