EN FA

در حال بارگذاری

بلاگ

فیلتر محتوای نمایش داده شده:

21 آذر 1398
حلال دوتره - NMR

کاربردهای آب سنگین - دوتریوم اکساید

دوتریوم اکساید یا آب سنگین (D2O) شکلی از آب است که از دوتریوم و اکسیژن تشکیل شده است. دوتریوم یا هیدروژن سنگین، ایزوتوپی از هیدروژن است که یک هسته متشکل از یک پروتون و یک نوترون بوده و دو برابر جرم هسته هیدروژن ...

بیشتر بخوانید
23 بهمن 1397
حلال دوتره - NMR

تركیبات نشان دار شده با ایزوتوپ های پایدار

ترکیبات نشاندار شده ایزوتوپ پایدار مواد شیمیایی غیر رادیواکتیو هستند که حداقل یک عنصر در این ترکیبات با ایزوتوپ پایدار آن جایگزین می شود.

بیشتر بخوانید