EN FA

در حال بارگذاری

بلاگ

فیلتر محتوای نمایش داده شده:

26 تیر 1399
آنالیز ایزوتوپ های پایدار

کاربرد آنالیز ایزوتوپ های پایدار در علوم قانونی (دانش قضایی یا پزشکی قانونی)

فناوری آنالیز ایزوتوپی می تواند در حل بسیاری از مسایل قانونی مفید باشد. با توجه به اینکه که مواد طبیعی بر اساس منشا خود دارای امضاهای ایزوتوپی بسیار مشخص هستند، در نتیجه، امکان تشخیص خاستگاه یک ماده با توجه به امضای ایزوتوپی آن وجود دارد.

بیشتر بخوانید
21 آذر 1398
حلال دوتره - NMR

کاربردهای آب سنگین - دوتریوم اکساید

دوتریوم اکساید یا آب سنگین (D2O) شکلی از آب است که از دوتریوم و اکسیژن تشکیل شده است. دوتریوم یا هیدروژن سنگین، ایزوتوپی از هیدروژن است که یک هسته متشکل از یک پروتون و یک نوترون بوده و دو برابر جرم هسته هیدروژن ...

بیشتر بخوانید
23 بهمن 1397
حلال دوتره - NMR

تركیبات نشان دار شده با ایزوتوپ های پایدار

ترکیبات نشاندار شده ایزوتوپ پایدار مواد شیمیایی غیر رادیواکتیو هستند که حداقل یک عنصر در این ترکیبات با ایزوتوپ پایدار آن جایگزین می شود.

بیشتر بخوانید